Het afgelopen jaar zijn wij met het gehele team van Akerboombouw druk bezig geweest met duurzaamheid. Dit onderwerp is onze organisatie overigens niet nieuw, maar dit jaar zetten we weer een aantal mooie stappen. 

Certificering CO2 ladder

Binnen de bouwsector denken we steeds meer na over het milieu en de gevolgen van de uitgevoerde werkzaamheden. Reden genoeg voor het oprichten van een officieel duurzaamheidsinstrument dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 uitstoot. Begin 2019 hebben wij ons als aannemersbedrijf aangemeld bij de CO2 prestatieladder. In december zijn wij klaar voor de certificering. 

Waarom duurzaam bouwen? 

Akerboombouw wil om drie redenen een duurzaam bouwbedrijf zijn. De eerste en belangrijkste reden is om bij te dragen aan het behoud van het milieu. Een andere reden is kostenbesparing. Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt steeds duurder, door hier zuiniger mee om te gaan besparen we ook op de kosten. Dit levert zowel voor ons als voor u een voordeel op, want minder kosten maakt onze projecten ook voor u voordeliger. Tot slot zien we bij aanbestedingen steeds vaker dat de certificering op de CO2 ladder een voordeel biedt bij het winnen van aanbestedingen. 

Doelstellingen CO2-reductie

Het doel voor 2019 is 5% minder CO2 uitstoten per fte (werkuren omgerekend naar voltijdbanen). Het startpunt voor het verminderen van onze CO2-uitstoot is het uitrekenen van onze CO2-footprint 2018. De CO2-footprint 2018 van Akerboombouw is vastgesteld op 58,5 ton CO2. Vanaf deze uitkomst gaan we met het hele bedrijf de CO2 uitstoot verminderen met 5% per fte.

Reductiemaatregelen

Samen met al onze medewerkers dragen we bij aan het verminderen van het energieverbruik en de CO2-uitstoot. Zo letlen we met elkaar op het tijdig uitschakelen van elektrische apparaten en verlichting. Andere maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen zijn:

  • Collega's die carpoolen 
  • Bij vervanging kijken naar het verbruik van een nieuwe machine / auto
  • Innoveren en produceren van energiezuinige producten / systemen

Meer informatie

Wij kunnen nog heel veel vertellen over de duurzame veranderingen binnen ons aannemersbedrijf. Mocht u meer willen weten over het verduurzamen of de prestatieladder? Wij vertellen u graag meer via 071 501 84 77 of stuur ons een e-mail.

Meer nieuws

Klaar voor de bouwvak

In verband met de bouwvak sluiten wij onze deuren van maandag 3 t/m vrijdag 21 augustus. Vanaf maandag 24 augustus gaan wij weer aan de slag met lopende en nieuwe projecten.

Bouwupdate #4

Hoe verlopen de verschillende projecten? En waar zijn wij op dit moment mee bezig? De antwoorden op deze vragen en meer leest u hier.

VCA certificaat

In de blog van Eric kondigden we het al aan, we zouden binnenkort weer getoetst worden op een veilige werkomgeving. We kunnen met trots mededelen dat we ook dit jaar weer voldoen aan de eisen van het VCA certificaat!