Duurzaam ondernemen met de CO₂ prestatieladder

Sinds 2018 zijn wij actief bezig met duurzaam ondernemen. Om ons verbruik te structureren en meetbaar te maken sloten wij ons aan bij het programma van de CO₂ prestatieladder.

Door middel van een 'footprint' inventariseren we ieder jaar alle energie die we inkopen en die gevolgen hebben voor de CO₂-uitstoot. Elke liter diesel, m³ aardgas of kWh grijze stroom wordt bijgehouden. Met behulp van voor iedereen gelijke omrekenfactoren wordt het verbruik omgezet in een meetbaar getal uitgedrukt in ton/CO₂. 

In 2018 stootte wij 77,3 ton/CO₂ uit. Daarna zetten we in op een reductie van 5% per jaar. En ook in 2023 haalden wij dit ruimschoots!

Wat deden we de afgelopen jaren om deze reductie te behalen?

  • Plaatsen van 150 zonnepanelen
  • Plaatsen van ledverlichting in ons kantoor, werkplaats en op de bouwplaatsen
  • Gebruik van elektrische auto's
  • Zuiniger rijden d.m.v. “het nieuwe rijden”. 

De toekomst 

Verschillende gemeenten kondigden Zero Emissie Zones aan. Dit betekent dat geen enkele dieselbus meer de stad in mag vanaf 2030. Daarom gaan wij de komende jaren hard werken om onze dieselbussen te vervangen. Om zo volledig elektrisch te gaan rijden!

Sector en keteninitiatieven 2023

Zoals in voorgaande jaren, hebben wij ook voor het komende jaar onze sector- en keteninitiatieven vastgesteld voor de CO₂-prestatieladder. Als aannemer zijn wij sinds 2018 betrokken bij dit initiatief om de uitstoot van CO₂ te verminderen en op deze manier ons steentje bij te dragen aan het milieu. Bekijk hier de CO₂-footprint rapportage van 2023.

Meer nieuws

Afronding project Brasserie Polderfabriek

Sinds 26 april heeft Brasserie Polderfabriek haar deuren geopend. Een project waarbij wij werkten aan de bouw van een horecalocatie in de Bospolder in Leiderdorp.

Bouwupdate #14

Het is weer tijd voor en bouwupdate! Wij brengen u graag op de hoogte van onze werkzaamheden.

Hoe wij bijdragen aan de energietransitie

De energietransitie is tegenwoordig een veelbesproken onderwerp. Daarom stappen we met zijn allen over van fossiele energie op energie afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Dit is een duurzame ontwikkeling en hierin draagt Akerboombouw graag zijn steentje bij.