Hoe wij bijdragen aan de energietransitie 

De energietransitie is tegenwoordig een veelbesproken onderwerp. En ook in het nieuws wordt er vaak over gesproken. Dat is niet gek. Want verduurzaming staat momenteel hoog op de agenda. Daarom stappen we met zijn allen langzaam maar zeker over van fossiele energie op energie afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Dit is een duurzame ontwikkeling en hierin draagt Akerboombouw graag zijn steentje bij.

Historie

Al ruim 60 jaar is Akerboombouw als bouwkundig dienstverlener betrokken bij de elektra- en gasnetwerken in onze regio. In die tijd begonnen we voor opdrachtgever Energiebedrijf West Rijnland (Lichtfabrieken) in Leiden. In de tussentijd is er een hoop veranderd en is dit een serieuze en groeiende afdeling binnen Akerboombouw. Ook de regio waarin we werken wordt steeds groter.

Opdrachtgever Energiebedrijf West Rijnland (EWR) werd Nuon. En Nuon werd Liander. Daarnaast kwamen er dienstverleners bij zoals Joulz, Kenter, Van Gelder, Voskuilen en Stam&Co. In onze werkzaamheden ondersteunen én ontzorgen wij graag deze partijen.

Veranderingen

De overstap van fossiele energie naar energie uit hernieuwbare bronnen leidt tot meer druk op de elektriciteitsnetwerken. Daarom zijn onze werkzaamheden in dit vakgebied de afgelopen jaren veranderd. Waar we vroeger alleen zorgden voor nieuwe funderingen voor compactstations is dat nu wel anders:

  • We plaatsen voornamelijk nieuwe stations op lastige locaties waar weinig ruimte is. Hier zorgen we bijvoorbeeld voor damwanden waardoor er genoeg ruimte is voor een station.
  • Daarnaast zorgen we dat de “standaard” stations beter passen in de omgeving. Dit doen we bijvoorbeeld door ze te beplakken met steenstrips of groen te schilderen in een natuurlijke omgeving.
  • We verzorgen de verbouw van al bestaande stations. De verschillende netwerken worden zwaarder belast en dat betekent grotere trafo’s en schakelaars in bestaande stations plaatsen. Hier zorgen we dus voor trafo-wisselingen, aanpassen van vloersparingen en het aanpassen van de ventilatiecapaciteit.

We zijn erg enthousiast om bij te mogen dragen aan deze ontwikkelingen. Hierin hebben we veel kennis en zijn we flexibel naar onze opdrachtgevers. Maar we bezitten natuurlijk over de benodigde randvoorwaarden: VCA**, ISO 9001 certificering en deelname aan CO2 prestatieladder. 

Meer nieuws

Bouwupdate #15

De bouwvak komt er aan! Voordat onze timmermannen genieten van een welverdiende zomervakantie praten we jullie graag bij.

Afronding project Brasserie Polderfabriek

Sinds 26 april heeft Brasserie Polderfabriek haar deuren geopend. Een project waarbij wij werkten aan de bouw van een horecalocatie in de Bospolder in Leiderdorp.

Duurzaam ondernemen met de CO₂ prestatieladder

Sinds 2018 zijn wij actief bezig met duurzaam ondernemen. Om ons verbruik te structureren en meetbaar te maken sloten wij ons aan bij het programma van de CO₂ prestatieladder.