Resultaten CO2-footprint 2021

Ieder jaar meten wij voor de CO2-Prestatieladder onze CO2-footprint. Afgelopen jaar, 2021, is er door ons totaal 58,7 ton C02 uitgestoten. Dit is een besparing van ruim 14% vergeleken met het jaar hiervoor. Naar verwachting is dit de laatste grote besparing. Nu we een aantal jaren bezig zijn is het laaghangende fruit inmiddels geplukt, maar toch zijn wij heel blij met dit resultaat. Belangrijkste besparing zit in de inzet van extra zonnepanelen en een elektrische auto vanaf kantoor in plaats van rijden op diesel.

Interesse? Neem contact op

Meer nieuws

Duurzaam ondernemen met de CO₂ prestatieladder

Sinds 2018 zijn wij actief bezig met duurzaam ondernemen. Om ons verbruik te structureren en meetbaar te maken sloten wij ons aan bij het programma van de CO₂ prestatieladder.

Bouwupdate #14

Het is weer tijd voor en bouwupdate! Wij brengen u graag op de hoogte van onze werkzaamheden.

Hoe wij bijdragen aan de energietransitie

De energietransitie is tegenwoordig een veelbesproken onderwerp. Daarom stappen we met zijn allen over van fossiele energie op energie afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Dit is een duurzame ontwikkeling en hierin draagt Akerboombouw graag zijn steentje bij.